Akce kynologie | Novinky

Barvářské zkoušky OMS Přerov 16. července 2022

autor: | 25. 08. 2022 | Akce kynologie, Novinky

V sobotu 16. července 2022 se konaly Barvářské zkoušky ostatních plemen OMS Přerov v Týně nad Bečvou.

Zkoušky se konaly tradičně na chatě Hubert, kterou poskytl pan Ing. Oldřich Nezhyba. Malebná chata stojí zahalena stínem statných stromů, které tiše přihlíží této bohulibé činnosti, jakou kynologické akce jistě jsou. Je postavena velmi citlivě, aby vyhovovala pořádaným akcím a zároveň dokreslovala podhradí starobylého hradu Helfštýn.

Ředitelem zkoušek byl Ing. Oldřich Nezhyba a práci vrchního rozhodčího zastal Vratislav Dvořák. Rozhodčí byli: Petra Martínková, Pavel Hönig, Martin Běhal a Radomír Vinklárek.

Počasí nám přálo, bylo velmi příjemně. Psi a jejich vůdci byli ve skvělé formě. Jednoho psíka ovšem nemile zaskočila přítomnost rozhodčího a korony, protože na tréningu nikdo jiný než vůdce nebyl. Ale to tak na zkouškách bývá, chybami se všichni učíme. Zkoušky byly skvěle připraveny jak ze strany týmu pana Ing. Oldřicha Nezhyby, tak ze strany kynologické komise OMS Přerov.

Velkou radost nám opět udělali Trubači OMS Přerov, kteří zkoušky nejen slavnostně zahájili a ukončili, ale také se postarali o vítězný hlahol u každého úspěšně dohledaného kusu spárkaté zvěře na konci barvy.

Opět musím vyzdvihnout skvělou kuchyni. Výtečného jídla byla spousta jak pro hladové účastníky zkoušek, tak také pro projíždějící cyklisty a turisty s dětmi. I pro ně bylo posezení s loveckou kynologií vítaným zpestřením sobotního výletu.

Přihlášeno a předvedeno bylo devět psů, uspělo jich sedm. Čtyři psi se umístili v první ceně, dva psi ve druhé a jeden ve třetí ceně.

Blahopřejeme vítězům:

I. místo: Brixi z Majetína – německý křepelák – Zdeněk Hořejš (100 b)

II. místo: Roxana od Troubeckých jezer – jezevčík st. – Bc. Vladimír Drbola (96 b)

III. místo: Xaver ze Skleného kopce – jezevčík st. – Vendula Šigut Vítková (80 b)

Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

Text a foto: Daniela Palíková

Více najdete na Facebooku OMS Přerov