Telefon: +420 703 346 211 | Email: omsprerov@seznam.cz | Adresa: U Strhance 2179/2, 750 02 Přerov | ČÚ: 22535831/0100 | IČ: 67777627 | Datová schránka: gfs9txf

O nás

Okresní myslivecký spolek Přerov (dále jen OMS) je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. (dále jen ČMMJ). Působí na území okresu Přerov. Na území OMS je 72 honiteb, které spadají pod tři obce s rozšířenou působností – Přerov, Hranice a Lipník nad Bečvou.

Hlavním úkolem OMS je ochrana myslivosti jako kulturního dědictví ČR a aktivní péče o její trvalý rozvoj, ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře, spolupráce s pracovníky ORP a Krajského úřadu Olomouckého kraje, spolupráce s mysliveckými spolky na území střední Moravy a práce s dětmi a mládeží. OMS Přerov organizačně zajišťuje kurz a zkoušku uchazečů o první lovecký lístek, střelecké akce, kynologické akce, dny myslivosti včetně chovatelské přehlídky trofejí a další činnosti související s výkonem práva myslivosti na území střední Moravy. Pomáhá také při organizaci různých celostátních akcí, pokud se konají na území OMS.