Telefon: +420 703 346 211 | Email: omsprerov@seznam.cz | Adresa: U Strhance 2179/2, 750 02 Přerov | ČÚ: 22535831/0100 | IČ: 67777627 | Datová schránka: gfs9txf

Příspěvky

Číslo účtu: 22535831/0100
Variabilní symbol: vaše rodné číslo
Poznámka pro příjemce: emailová adresa, na kterou bude zaslán členský průkaz a doklad o zaplacení k vytištění (poté průkazku řádně podepište)

Důležité
V případě potřeby sdělení dalších informací prosím využijte kontaktní email omsprerov@seznam.cz nebo telefonní číslo do kanceláře +420 703 346 211.

Vyplňujte, prosím, všechny náležitosti platby. Jinak nebude možné platbu dohledat.

Členství v ČMMJ je jednotné a je řízeno zpravidla dle místa pobytu člena nebo podle jeho zájmů. Člen prokazuje své členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u OMS. Řádné členství vzniká rozhodnutím o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Formulář Přihláška za člena ČMMJ ke stažení zde.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s.

Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vede v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.