Akce kynologie | Novinky

Honičské zkoušky OMS Přerov 6. – 7. 11. 2021

autor: | 22. 11. 2021 | Akce kynologie, Novinky

Ve dnech 6. – 7. 11. 2021 se konaly Honičské zkoušky OMS Přerov v areálu Lovecké chaty Hubert, Týn nad Bečvou. Nastoupilo 5 psů, dva psi se umístili ve druhé ceně a tři psi ve třetí.

Vrchní rozhodčí: Jan Coufal, rozhodčí: Zdeněk Glauder, Miroslav Vítek, čekatelka: Vendula Šigut Vítková.

Víkendové klání začalo sobotním nástupem. Zde si vůdci psů vylosovali startovní čísla a vyslechli si organizační pokyny. Poté se přesunuli do předem určené části honitby pana Ing. Oldřicha Nezhyby, kde se uspořádaly dvě lesní leče. Při těchto velmi náročných zkouškách se první den zkouší psi v praxi na naháňce na zvěř spárkatou (mimo srnčí zvěře), prase divoké, zajíce, lišku. Po celou dobu se pomocí GPS a pod dohledem zkušených rozhodčích zkouší, laicky řečeno, chování psa v leči. Ohodnotí se hledání, nahánění, hlasitost, poslušnost, chování po výstřelu, chování na stanovišti, vytrvalost, orientace, vodění, odložení. S prací psů byli rozhodčí spokojení.

Druhý den v neděli po krátkém nástupu se psíci odzkoušeli v obůrce z ochoty k práci na černou zvěř a poté nastoupili na barvy. Zde provedli dosled černé zvěře na uměle založené šlapané a současně pobarvené stopě, chování u střelené zvěře. Tyto zkoušky se řadí mezi zkoušky nejobtížnější. Ač jsme viděli vskutku pěkné práce, všichni psíci „chytli“ nějakou limitní známku, proto nikdo nedošel do konce v první ceně, což ovšem na kvalitě těchto psů nijak neubírá.

Vrchní rozhodčí byl s vysokou úrovní organizace zkoušek velmi spokojen. Počasí v sobotu bylo teplé a slunečné, v neděli už byla trochu zima, proto nám všem velmi pomohlo vynikající a bohaté občerstvení, které nám pan Ing. Oldřich Nezhyba se svými pomocníky nachystal.

Blahopřejeme vítězům:

I. místo: Bor od Hrabětického lesa – Německý křepelák – Jaroslav Pastorek (176b)

II. místo: Vadüzo Gesztenye Koppány – Sedmihradský honič – Petr Škoda (174 b)

III. místo: Fifinka z Lukovských strání – Jezevčík st. drs. – MUDr. Pavlína Slámová (167 b)

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

Text a foto: Daniela Palíková a Hanka Pírková