Akce veřejnost | Novinky

Myslivecké dny OMS Přerov 10. – 12. září 2021 Skalička

autor: | 20. 09. 2021 | Akce veřejnost, Novinky

Ve dnech 10. – 12. září 2021 proběhly Myslivecké dny OMS Přerov. Konaly se v malebné obci Skalička, která se nachází v blízkosti Hranic na Moravě.

V pátek se uskutečnila tradiční neveřejná prohlídka pro zástupce ORP, školy a mládež. V sobotu Myslivecké dny slavnostně zahájil a přítomné návštěvníky srdečně přivítal předseda OMS Přerov pan Josef Hrdlička společně se starostkou obce Skalička paní Petrou Kočnarovou a souborem Trubačů OMS Přerov. Průvodní slovo o chovatelské přehlídce trofejí zvěře ulovené za hospodářský rok 2020 v honitbách ORP Přerov, ORP Hranice, ORP Lipník nad Bečvou a oblasti chovu daňka skvrnitého – Maleník pronesli Ing. Jaroslav Šindler a Ing. Jan Jeniš.

Hodnocení trofejí proběhlo dne 6. 7. 2021 v budově OÚ ve Skaličce (hodnocení trofejí pro oblast chovu daňka skvrnitého Maleník se uskutečnilo v červnu v prostorách SLŠ Hranice). V tomto roce se konečně podařilo uskutečnit myšlenku hodnotit trofeje přímo v místě jejich výběru a současně v místě konání chovatelské přehlídky. Rádi bychom tímto opatřením předešli možnému poškození a opotřebení trofejí v důsledku časté manipulace a násobným hromadným převozem. V neposlední řadě tento způsob šetří čas a náročnost při organizaci samotné myslivecké komisi. Zmíněné organizační opatření se osvědčilo a rádi u něj zůstaneme i v následujících letech.

Chovatelskou přehlídku připravili členové Myslivecké komise OMS Přerov, hodnotitelské komise a členové MS Nihlov – Těšice. Za pomoc a pověření k pořádání děkujeme zástupcům státní správy pro myslivost – Krajskému úřadu Olomouckého kraje, ORP Přerov, ORP Hranice a ORP Lipník nad Bečvou. Na přehlídce bylo k vidění 364 ks trofejí srnce obecného, 108 ks daňka skvrnitého, 36 ks jelena evropského, 8 ks muflona, 2 ks lebek jezevce lesního a 6 ks lebek lišky obecné. Pro letošní rok nebyly předloženy k hodnocení zbraně prasete divokého. 46 trofejí získalo medailovou bodovou hodnotu CIC. Hodnocení jednotlivých trofejí proběhlo dle Kritérií chovnosti spárkaté zvěře pro chovatelské přehlídky okresu Přerov. Návštěvníci měli možnost zakoupit si katalog, kde je spousta zajímavých informací, výsledky hodnocení, naměřené bodové hodnoty CIC a fotografií význačných a raritních trofejí. Úpravu katalogu jsme přizpůsobily tomu loňskému, kde byla spousta kladných ohlasů na zmíněné fotografie. Katalog poslouží mnohým i později jako průvodce vzpomínkami na klidné chvíle strávené na přehlídce po boku přátel, a na lovecké zážitky, které jsou s tímto nerozlučně spjaty.

Myslivecké dny byly vkusně obohaceny poutavým programem. Velkému zájmu ze stran myslivců i veřejnosti se těšila precizně odvedena ukázka hodnocení trofejí v praxi vedena panem Ing. Janem Jenišem, členem Ústřední hodnotitelské komise. Svým hudebním uměním zaujali diváky Trubači OMS Přerov, kteří si pro ně připravili několik vstupů plných lovecké hudby. V sobotu členové spolku Děti a příroda nachystali myslivecké hry a prezentaci myslivosti pro děti a mládež. Jako vždy sklidili velký úspěch nejen u našich ratolestí, ale i u dospělých, kteří se vždy rádi těchto aktivit zúčastňují. Nedělní dopoledne patřilo ukázce loveckých psů, které nám právem hrdí majitelé přivedli představit. Komentář k různorodým plemenům podal pan Ing. Stanislav Hejník, předseda kynologické komise.

Pestrý program podtrhly umělecké fotografie známých fotografů Roberta Hlavici a Lukáše Kovára a výtvarné práce dětí a mládeže. Nemalému zájmu se těšila soukromá entomologická sbírka pana Ing. Petra Rolince. Lidé se rozplývali nad barvami a tvary úhledně seřazených motýlů, brouků a jiného hmyzu a obdivovali naši neskutečnou a dokonalou přírodu. K vidění byly rovněž trofeje africké zvěře pana Václava Váni z jeho cesty do Afriky. Za pohled stála také krásně nachystaná výstavka trofejí a fotografií místního mysliveckého spolku Nihlov – Těšice. Je vidět, kolik práce a lásky věnují našemu společnému poslání – myslivosti.

Na své si přišli i milovníci výtečné myslivecké kuchyně. Členové Mysliveckého spolku Nihlov – Těšice se postarali o bohaté občerstvení a spokojenost všech natěšených strávníků. Patří jim vřelé poděkování za připravené prostory, vynikající kuchyni a aktivní pomoc.

Víkend se opravdu vydařil. Kamarádi „v zeleném“ se po dlouhé době opět setkali. Popovídali si o svých zážitcích spojených s lovem, myslivostí, o věrných psech a zavzpomínali na časy dávno minulé a na přátele, kteří už bohužel nejsou mezi námi. Věříme, že příznivci myslivosti a přírody si Myslivecké dny OMS Přerov dosyta užili a těšíme se na další ročník.

Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu Mysliveckých dnů OMS Přerov podíleli.

Text: Daniela Palíková (předsedkyně kulturně-propagační komise)

Zdroj: Ing. Jaroslav Šindler (předseda hodnotitelské komise)

Foto: Martin Čelustka

Více najdete na facebooku OMS Přerov