Akce mládež | Novinky

Okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej OMS Přerov

autor: | 16. 08. 2022 | Akce mládež, Novinky

Okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej OMS Přerov se konalo v neděli 29. května 2022. Ráno nás sluníčko přivítalo na lovecké chatě VLS Lipník nad Bečvou. Chatu má v nájmu pan Petr Kubíček, lesák, bažantník a včelař tělem i duší. Chatu nám bezplatně zapůjčil a my mu za tento dobrý skutek velice děkujeme!

Udělali jsme si krátkou prezenci soutěžících a seřadili jsme se k nástupu. Slavnostně jej zahájili trubači, členové spolku Děti a příroda, pod „taktovkou“ pana Ing. Jana Jeniše. Poté promluvil předseda OMS Přerov Josef Hrdlička, který popřál našim budoucím myslivcům hodně štěstí v soutěži. Předsedkyně kulturní komise Daniela Palíková krátce seznámila účastníky soutěže s organizací, s pravidly, časovým harmonogramem a technickým zázemím.

Děti se rozdělily dle věkových kategorií. Chata se stala centrem psaní testů. Byl tam klid a chládek, soutěžící se tak mohli na těžké otázky plně soustředit. Členové spolku Děti a příroda v čele s předsedou Martinem Polákem, si vzali na starosti kategorii našich nejmladších, kteří je mnohdy udivovali svými znalostmi. Děti poznávaly zvěř dle trofejí, lebek, kožešin, vyzkoušely si pomůcky, které k myslivosti patří, např. dalekohledy, puškohledy, lovecké hudební nástroje, vodítka a barvářské šňůry pro psy. Rozeznávaly rostliny, stromy, plemena loveckých psů. Malovaly obrázky a hrály tematické hry. Jakmile se na stanovišti „vyřádili“, přešli k ukázce zdravovědy. Naše pozvání přijal MUDr. Petr Zmeškal, chirurg z nemocnice ve Šternberku a jeho manželka Bc. Michaela Zmeškalová, která pracuje jako zdravotní sestra na plastické chirurgii v Olomouci. Děti i dospělí byli nadšení. Rodiče zdravotníky zpovídali a dozvěděli se mnoho zajímavých věcí z nevšedního oboru. Malí myslivci vypadali za chvíli jako mumie ze starého Egypta, co šlo, měly „zafačováno“ bílými obvazy.

Po testech se soutěžící postupně vydávali na poznávací stezku. Stezka byla opravdu náročná. Bochořská bažantnice je místem překrásných lužních lesů a domovem spousty druhů zvěře, ptáků, hmyzu. Vůně stromů a rostlin nás provázela na každém kroku. Na padesáti stanovištích děti poznávaly druhy stromů, keřů, rostlin, trofejí, kožešin, mysliveckých zařízení, aj. Děti také musely zodpovědět spoustu náročných otázek. Stezka trvala každému minimálně 45 minut.

Za chatou se konala střelecká soutěž ze vzduchovky. Vystřídali se zde postupně všichni. Střílelo se vleže s oporou na vzdálenost cca 15 metrů. Každý vystřelil pět nábojů a poté se sečetly body. Divila jsem se, kolik skrytých talentů mezi našimi ratolestmi máme! Je nutno podotknout, že první místo obsadil teprve desetiletý hoch!

Asi největším překvapením byl příjezd „liščí mámy“ Bc. Radka Holíka se svým malým zrzavým kamarádem Pájou. Kluci byli neustále v obležení lidí, všichni se chtěli s Pájou vyfotit a Radek nestíhal odpovídat na různorodé dotazy.

Po poledni přijeli Trubači OMS Přerov. Tři úžasné dámy nám udělaly koncert plný hlaholů, slavnostních fanfár, Dykova desatera a jiných písní. A to vše s precizním výkladem v podání paní Ireny Oršulíkové, které bylo nesmírně poučné a zajímavé.

Stoly se prohýbaly pod tíhou koláčů, buchet a sladkostí, které dovezli rodiče. V chatě byla k dostání káva, čaj a v poledních hodinách výborný srnčí guláš. Tatínci rozdělali oheň a po

celý den byla možnost opékání buřtíků. Chci tímto poděkovat mým přátelům, rodičům Dubánků ze Staré Vsi, kteří se o nás po celou dobu krásně starali. Za sponzorský dar ve formě točené limonády a fotografování děkuji manželům Ondrouchovým, taktéž ze Staré Vsi.

A teď už k samotnému vyhodnocení:

Kategorie „B“ 1. místo Eliška KADLECOVÁ (KMM Hranice)

2. místo Tomáš KLEVAR (KMM Hranice)

3. místo Michaela PAVELKOVÁ (KMM Hranice)

Kategorie „A“ 1. místo Julie KADLECOVÁ (KMM Hranice)

2. místo Jakub RYCHTAR (KMM Hranice)

3. místo Jakub JANDA (KMM Hranice)

Střelecká soutěž 1. místo Václav ONDROUCH (Dubánci Stará Ves)

2. místo Tomáš KLEVAR (Hranice)

3. místo Tobiáš JAROLÍM (Dubánci Stará Ves)

Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli poháry a diplomy, střelci dostali medaile a diplomy. Nejkrásnější dar, dar pro vítěze nejstarší kategorie, věnoval do soutěže pan Ing. Jan Jeniš. Vlastnoručně napsanou knihu s věnováním: „Příběhy nejen zlatých jelenů z Libavé I“, která je jeho prvotinou, na kterou jsme se my, myslivci, velice těšili. Myslím, že u naší vítězky Elišky Kadlecové, která pochází z velké myslivecké rodiny, je v dobrých rukou. Všichni soutěžící obdrželi upomínkové listy a spoustu roztomilých dárečků.

Závěrečný nástup se odehrával za přítomnosti Trubačů OMS Přerov. Jakmile bylo vše vyhodnoceno a uzavřeno, tak jsem vyslovila nečekané přání: „Všichni jste dostali krásné ceny a dárečky, taky bych jeden chtěla dostat!“ Natočily se ke mně zvědavé pohledy. „Na závěr povedené akce si společně zazpíváme!“ Rozdala jsem mezi děti a bohatou koronu texty loveckých skladeb. A pak se s doprovodem trubačů rozlehl koncert dosud neslyšený. Všichni se do zpěvu opřeli a les se svými obyvateli tiše poslouchali krásná slova Znělky ČMMJ „ Ať vzkvétá česká myslivost“ a teskné „Halali“. Tím se naše klání ukončilo a všichni plní nezapomenutelných zážitků odjeli ke svým domovům…

Dovolte mi nyní srdečně poděkovat všem, kteří se pro zdar akce obětovali a přispěli tak k jejímu zdárnému průběhu.

Děkuji sponzorům: pan Petr Kubíček, panu Ing. Janu Jenišovi, VLS – Divize Lipník nad Bečvou, ČMMJ, z.s., OMS Přerov, obec Bochoř, Chovatelská stanice Českých fousků Z Přestavlckého revíru, manželé Ondrouchovi a Jarolímovi – Stará Ves.

Dále děkuji spolku Děti a příroda, z.s. (předseda Martin Polák, členové Jiří Šustek a Alenka Skřebská, Gabriela Podlesná, Michaela Jílková, Lukáš Raška, Bc. Radomil Holík), Trubačům OMS Přerov, výborné obsluze v kuchyni – manželé Jarolímovi a Zapletalovi, dále panu Ing. Stanislavu Hejníkovi, panu Jiřímu Zanáškovi a Janu Pavelkovi, vedoucím mysliveckých kroužků okresu Přerov), paní Bc. Lucii Ondrouchové (fotodokumentace) a všem rodičům a lidem, kteří se do chodu akce zapojili a pomohli nám.

Daniela PALÍKOVÁ

předseda KPK OMS Přerov

Foto: Bc. Lucie Ondrouchová

„MYSLIVOSTI ZDAR!“

Více informací naleznete na Facebooku OMS Přerov