Telefon: +420 703 346 211 | Email: omsprerov@seznam.cz | Adresa: U Strhance 2179/2, 750 02 Přerov | ČÚ: 22535831/0100 | IČ: 67777627 | Datová schránka: gfs9txf

Podzimní zkoušky ohařů OMS Přerov 1. října 2022

V sobotu 1. října 2022 se uskutečnily Podzimní zkoušky ohařů OMS Přerov opět na střelnici v Kojetíně. Vrchní rozhodčí: Oldřich Nehyba, rozhodčí: Jan Ryška, Jaroslav Pastorek, Silvie Neradilová, Jaroslav Bezděk, čekatelky: Šárka Schejbalová a Jana Vajdíková

Po vylosování čísel se vůdci seřadili a byl zahájen nástup, který doprovázeli Trubači OMS Přerov. Vůdci s nedočkavými svěřenci se krátce seznámili s organizací zkoušek a byli jim představeni rozhodčí a vůdci skupin.

Každá skupina odjela na určená stanoviště s tím, že teprve po ukončení polních prací půjdou na vodu. Terény k práci v poli byly vybrány velmi dobře. Jak už je v Kojetíně zvykem, opět nás potěšilo velké množství zajíců. Bylo vlhko, tak jsme měli obavy, že zajíci budou „přibití“ k zemi a nechají se přecházet. Naštěstí docela pěkně drželi a poté vyskakovali na mysliveckou vzdálenost, tak byla šance na vystavování a i na ulovení vysoká. Ač byly podmínky téměř ideální, projevila se u psů velká nedocvičenost a nechali se vyskakujícími chlupáčky unést. Naběhali stovky metrů za prchajícími „Janky“, a to se pochopitelně nepříznivě odrazilo v hodnocení. V první skupině zůstal pouze jeden pes a ve druhé dva, což z deseti soutěžících není mnoho.

Po poli jsme se odebrali na vodu. Přinášení kachny z hluboké vody probíhalo opět na malebných nově zrenovovaných rybníčcích za střelnicí. Bohužel fenka, která si získala obdiv korony na poli, měla velmi dobré známky, a která má v sobě nesporné lovecké vlohy, v této disciplíně neobstála. Neuvěřitelné se stalo skutečným a nám zbyli pouze dva soutěžící, kteří měli v posudku limitní známky, které je odsunuly do druhé a třetí ceny.

Vrchní rozhodčí byl s dobrou organizací ze strany OMS Přerov a MS Morava Kojetín velmi spokojen. Zkušení rozhodčí posuzovali v souladu s platným zkušebním řádem, vůdci se chovali ukázněně a nebyl podán žádný protest.

Přátelům z Mysliveckého spolku Morava Kojetín patří naše vřelé poděkování za uplynulou kynologickou a střeleckou sezónu, za jejich pohostinství a obětavou práci pro myslivost.

Nastoupilo 10 psů, jeden obstál ve II. a jeden ve III. ceně, 4 odstoupili a 4 neobstáli.

Blahopřejeme vítězům:

I. místo: Dag ze Hředelských polí – německý ohař krátkosrstý – Pavel Běhal (223 b)

II. místo: Idol Zimní vrch – malý münsterlandský ohař – Jan Hudeček (191 b)

Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

Text a foto: Daniela Palíková

Více najdete na facebooku OMS Přerov