Akce kynologie | Novinky

Podzimní zkoušky ohařů OMS Přerov 27. srpna 2022

autor: | 07. 09. 2022 | Akce kynologie, Novinky

V sobotu 27. srpna 2022 se uskutečnily Podzimní zkoušky ohařů OMS Přerov na střelnici v Kojetíně.

Vrchní rozhodčí: Oldřich Nehyba, rozhodčí: Marek PROCHÁZKA, Jaroslav PASTOREK, Jaroslav MÁDR, Jaroslav DANĚK.

Nástup a vylosování startovních čísel proběhlo pod přístřeškem, protože nám velmi vydatně pršelo. Za doprovodu trubačů OMS Přerov byli vůdci psů přivítáni a seznámeni s organizačními pokyny.

Po krátkém zahájení jsme se vydali rozmočenou pěšinkou až k důmyslné soustavě rybníčků, poldrů a potůčků. Psi se po výstřelu a vhození kachny vrhali bezhlavě do vody a snažili se ji vůdci správně odevzdat. Ne vždy to bylo perfektní, ale byli to psíci mladí, kteří s loveckou kariérou teprve začínají, a vše je pro ně nové. Potom jsme se odebrali na pole. V Kojetíně je velkou výhodou, že je tu stále dost zajíců, proto už při společném lovu vyskakovali jak na povel. Nakonec se podařilo i zajíce střelit a psi se rovnou prozkoušeli v přinášení teplé zvěře. Pro lepší hledání se vypustila vyspělá bažantí zvěř. Terény byly vybrány velmi dobře.

Vrchní rozhodčí byl s dobrou úrovní zkoušek spokojen, zejména vyzdvihl organizaci ze strany OMS Přerov a MS Morava Kojetín. Zkušení rozhodčí posuzovali v souladu s platným zkušebním řádem, vůdci se chovali ukázněně a nebyl podán žádný protest.

Počasí se sice v průběhu zkoušek umoudřilo, ale i tak všem přišlo vhod výtečné občerstvení v podobě horkého guláše a kabanosu z udírny.

Nastoupilo 9 psů. 6 obstálo v I. ceně, 1 ve II. ceně a 2 neobstáli.

Blahopřejeme vítězům:

I. místo: Ester od Libohošťského rybníka – český fousek – MVDr. Zbyněk Miklík (296 b)

II. místo: Eggo Human Touch – výmarský ohař – Václav Zbožínek (292 b)

III. místo: Ajax od Němčáků – německý ohař krátkosrstý – Eduard Němčák (283 b)

Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

Text a foto: Daniela Palíková

Více informací naleznete na Facebooku OMS Přerov