sněm
Okresní myslivecký sněm OMS Přerov 22. dubna 2022

Okresní myslivecký sněm OMS Přerov 22. dubna 2022

V pátek 22. dubna 2022 proběhl Okresní myslivecký sněm OMS Přerov v salonku restaurace Dukla v Přerově. Z celkového počtu 766 hlasů bylo přítomno 220 hlasů, tudíž byl Okresní myslivecký sněm OMS Přerov usnášeníschopný. Slavnostní zahájení si vzal na starost předseda...

číst více
POZVÁNKA NA VOLEBNÍ SNĚM

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ SNĚM

Okresní myslivecká rada OMS Přerov se na Vás tímto obrací s žádostí o účast a pomoc při uspořádání okresního volebního sněmu ČMMJ, z.s. OMS Přerov, jehož výstupem by mělo být především zvolení nových členů okresní myslivecké rady a dozorčí rady OMS Přerov. ...

číst více