Akce kynologie | Novinky

Zkoušky norování OMS Přerov 26. června 2021 – Domaželice

autor: | 06. 07. 2021 | Akce kynologie, Novinky

Slunné letní počasí nás v sobotu 26. června 2021 přivítalo v Areálu umělé nory v Domaželicích. Konaly se zde Zkoušky norování nováčků – bezkontaktní norování OMS Přerov. Účastníci se začali scházet kolem půl osmé a samotné zahájení se uskutečnilo úderem deváté hodiny. V úvodu nás zahřáli u srdce Trubači OMS Přerov svým precizním předvedením loveckých signálů.
Ke zkouškám bylo přihlášeno 18 psů, nastoupili všichni.
Vrchní rozhodčí: Leopold Šenkeřík
Rozhodčí: Martínková Petra, Běhal Martin
Pořadatel: ČMMJ, z.s.- OMS Přerov
Pověřená osoba: Pastorek Jaroslav – předseda KK OMS Přerov
Ředitel zkoušek: Ing. Jaroslav Hradílek
Správce zkoušek: Němec Jan
Pořadatelské zajištění: členové MS Mariánov Domaželice
Zapisovatel: Ing. Hana Pírková
Veterinární služba: MVDr. Josef Večeřa
Trubači: OMS Přerov

Psi byli výborně připraveni. Většina z nich se v rukou vůdců, před vypuštěním do umělé nory, stávali naježenými „torpédy“. Třásli se nedočkavostí a vzrušením. To ukazují i výsledné časy, které se v průměru u těch nejlepších, pohybovaly kolem sedmi sekund! Vůdci psů byli velmi ukáznění a seznámeni se zkušebními řády. Nebyl podán žádný protest. Zkušení rozhodčí posuzovali korektně a spravedlivě v souladu s platným zkušebním řádem.
Na zkouškách norování obstálo 17 psů, jeden neobstál. Plným počtem bodů se mohlo pochlubit 14 vůdců se svými psími kamarády, což je perfektní výsledek! Zde se zhmotnila známá fráze: „Malý pes s velkým srdcem!“
Velká pochvala patří ostříleným normistrům za skvěle odvedenou práci a členům MS Mariánov Domaželice za bohaté občerstvení a přepychové zázemí.

Blahopřejeme vítězům:
I. místo: Ajša z Veselce – jezevčík st. drsnosrstý – Miroslav Vítek (84 b, 0,6 s)
II. místo: Axa Lukavec Bohemia – Border teriér – Bohuslav Pavlík (84 b, 0,7 s)
III. místo: Ellí z Hrubého vrchu – jezevčík st. Dlouhosrstý – Jaromír Kovařík (84 b, 0,7 s)

Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!
„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

Text a foto: Daniela Palíková a Ing. Hana Pírková

Více najdete na facebooku OMS Přerov