Akce veřejnost | Novinky

Zkoušky uchazečů o první lovecký lístek OMS Přerov 22. 5. 2021

autor: | 16. 06. 2021 | Akce veřejnost, Novinky

V sobotu 22. května 2021 se konaly Zkoušky uchazečů o první lovecký lístek OMS Přerov na střelnici v obci Radslavice.

Dostavilo se 6 uchazečů, kteří splňovali podmínky připuštění ke zkouškám, tj. teoretická výuka, praxe v mysliveckých spolcích a praktická střelecká příprava.

Složení zkušebního senátu:

Předseda: Josef HRDLIČKA, místopředseda: Jindřich BĚLÍK, členové: Vratislav VÍTEK, Ing. Vladimír ZAVADIL, Ing. Milan VINKLER, Tomáš KLVAŇA, Ing. Stanislav HEJNÍK, Ing. Vladimír VELICKÝ, Ing. Ladislav ZDRÁHALA.

Slavnostní zahájení proběhlo ve venkovních prostorech za hudebního doprovodu Trubačů OMS Přerov. Zástupci senátu všechny účastníky přivítali, představili zkušební komisi, sdělili organizační pokyny a popřáli všem hodně štěstí a pevné nervy.

Poté se adepti rozešli k příslušným zkoušejícím, kde si vylosovali okruh otázek k danému předmětu. Plně využili času na přípravu a pak své vědomosti předvedli před lektorem.

Někdo trému zvládal lépe, někdo hůř, ale studenti byli opravdu dobře nachystaní.

A i když měl někdo menší problém s vyjadřováním, zkušení lektoři ho podpořili a informace potřebné ke složení zkoušky vyzvěděli. Na závěr se zpracovaly výsledky a dokumentace.

Zkoušky byly velmi dobře organizačně zajištěny. Všech šest uchazečů zkoušky úspěšně dokončilo, tři s vyznamenáním! Odnesli si Potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti a hlavně dobrý pocit sami ze sebe. Nejlepším uchazečem byla slečna Andrea VÍTKOVÁ a Ing. Petr TYC. Blahopřejeme přezkušovaným, že přípravu nepodcenili a snažili se nabyté vědomosti „prodat“ a velice si vážíme profesionálního přístupu členů zkušebního senátu.

Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!

„MYSLIVOSTI ZDAR!“

Text a foto: Daniela Palíková a Ing. Hana Pírková

Více naleznete na facebooku OMS Přerov