Telefon: +420 703 346 211 | Email: omsprerov@seznam.cz | Adresa: U Strhance 2179/2, 750 02 Přerov | ČÚ: 22535831/0100 | IČ: 67777627 | Datová schránka: gfs9txf

Zkoušky vloh ohařů a o.p. OMS Přerov 14. května 2022 - Domaželice

V sobotu 14.5.2022 proběhly v areálu střelnice v Domaželicích Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen OMS Přerov. Ke zkouškám bylo přihlášeno 23 psů, nastoupili všichni. Ohařů bylo 15 a ostatních plemen 8.

Vrchní rozhodčí byl pan Oldřich Nehyba, rozhodčí (ohaři): Jaroslav Pastorek, Jan Bija, Jaroslav Bezděk, Milan Chmelař, čekatelé: Karel Adamuška, Šárka Schejbalová. Rozhodčí (ostatní plemena): Ing. Petra Martínková, Martin Běhal.

Po slavnostním nástupu se všechny skupiny přesunuly do přidělených prostor. Celý den nás provázelo jarní slunce a mírný vítr. Některé porosty byly nižší, což vyhovovalo zejména psům menšího vzrůstu. Pšenice a louky byly vyspělé a mnozí mladí psi měli těžkou práci s vyhledáváním a vystavováním zvěře. U těchto polních disciplín, hledání a vystavování, se nejvíce projevuje nedocvičenost ve zvěři, bohužel ne všem se právě vystavování zadařilo. Honitba byla srstnatou zvěří zazvěřena dobře, vystavování se muselo provést na vypuštěné pernaté zvěři. Vůdci byli velmi ukáznění a příkladně se o své psí kamarády starali. Nebyl podán žádný protest. Zkušení rozhodčí posuzovali korektně a spravedlivě v souladu s platným zkušebním řádem.

Na zkouškách vloh obstálo 12 ohařů. V první ceně uspělo 9 ohařů a ve třetí 3 a 3 neobstáli. Ostatní plemena: 5 psů se umístilo první ceně, 3 neobstáli. Velká pochvala patří členům MS Mariánov Domaželice za tradiční skvělé občerstvení a úžasné zázemí, které rok od roku vzkvétá a rozšiřuje se díky píli a trpělivosti domácích.

Blahopřejeme vítězům:

Ohaři:

I. místo: Alma od Němčáků – německý ohař kr. – Petr Kytlica (225 b)

II. místo: Corry z Nezabydlické hájenky – český fousek – Roman Tupý (225 b)

III. místo: Barborka od Hradu Buchlova – německý ohař – Ing. Marek Pajdla (225 b)

Ostatní plemena:

I. místo: Charon od Tálského mlýna – něm. křepelák – Jaroslava Břečková (188 b)

II. místo: Betty z Majetína – německý křepelák – Ing. Martin Gocál (183 b)

III. místo: Betti ze Zákluky –jezevčík standard drs. – Ladislav Skácel (173 b)

Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

Text a foto: Daniela Palíková

Více najdete na facebooku OMS Přerov