Akce kynologie | Novinky

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen OMS Přerov 11. září 2021 – Domaželice

autor: | 20. 09. 2021 | Akce kynologie, Novinky

V sobotu 11. 9. 2021 se konaly v Areálu umělé nory Domaželice Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen OMS Přerov. Ke zkouškám bylo přihlášeno 23 psů, nastoupili všichni. Ohařů bylo 13 a ostatních plemen 10.

Jako vrchní rozhodčí nastoupil pan Oldřich Nehyba, rozhodčí byli: Jan Toman, Miroslav Hlava, Martin Běhal a Jaroslav Bezděk.

Přivítalo nás krásné slunné počasí, které s námi zůstalo po celou dobu zkoušek. Proběhl nástup a losování pořadí a tři skupiny a rozhodčí si převzali závodčí. Skupina ohařů přešla na pole s řepou a ostatní dvě skupiny, jedna smíšená a jedna složena čistě z ostatních plemen, se auty přesunuly do vzdálenějších určených prostor. Honitba byla dobře zazvěřena, přesto se vystavování muselo provést na vypuštěné zvěři. Skupina ohařů si nevedla špatně, jen někteří vůdci s mladými svěřenci netrénovali v řepě, a proto hustý porost psy nepříjemně překvapil, což se odrazilo na známkách z hledání. Ostatní plemena, převážně jezevčíci, si také vedla vcelku dobře. Mladí psíčci se zuřivě drali porostem svazenky a statečně hlásili vylekané zajíce. Poté precizně vypracovávali stopu vůdců, kteří jim mizeli z dohledu, snažili se co nejrychleji svého pána dohledat. Ve smíšené skupině se po skončení společných disciplín přejelo k nedalekému rybníku. Zde se vyzkoušeli dva slídiči z ochoty vstupu do vody. Vlivem velkého horka měli ideální podmínky, a také bylo vidět, že to s nimi vůdci skvěle natrénovali. Nebyl podán žádný protest. Zkušení rozhodčí posuzovali korektně a spravedlivě v souladu s platným zkušebním řádem.

Na zkouškách vloh obstálo 13 ohařů. V první ceně došlo 10 ohařů a ve třetí 3. Ostatní plemena: 6 psů v ceně první, 2 v druhé, jeden neobstál a jeden odstoupil. Velká pochvala patří členům MS Mariánov Domaželice za skvělé občerstvení a krásné zázemí.

Blahopřejeme vítězům:

Ohaři:

I. místo: Jeff z Budišovské doliny – německý ohař dlouh. – David Rychtar (225 b)

II. místo: Celza ze Špiček – německý ohař kr. – Martin Berčík (225 b)

III. místo: Ody Hastrmánek – německý ohař kr. – Radomil Slopovský (225 b)

Ostatní plemena:

I. místo: Enny z Jindřichovska – německý křepelák – Jaroslav Pastorek (192 b)

II. místo: Charka od Tálského mlýna – německý křepelák – Vojtěch Berčík (189 b)

III. místo: Roxana od Troubeckých jezer –jezevčík drs. – Bc. Vladimír Drbola (189 b)

Všem, kteří se na akci jakkoli podíleli, srdečně děkujeme!

„KYNOLOGII A MYSLIVOSTI ZDAR!“

Text a foto: Daniela Palíková

Více najdete na facebooku OMS Přerov